Vážení zpracovatelé a potravináři,

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje organizuje již 12. ročník soutěže

„Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2017“

logo

Soutěž je realizována s finanční podporou Královéhradeckého kraje a je založená na výsledcích hlasování spotřebitelů prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž každý spotřebitel má možnost hlasovat pouze jednou. Každoročně hlasuje kolem 5 000 spotřebitelů. Na závěr soutěže proběhne slosování hlasů a výherci obdrží atraktivní ceny. V tomto roce chceme navázat na jedenáct minulých úspěšných ročníků.

Soutěž je vyhlašována za účelem propagace místních zemědělských a potravinářských výrobků. Tato propagace má přispět a pomoci k udržení tradic, podpoře zaměstnanosti, ekonomickému růstu, zvýšení povědomí místních spotřebitelů i turistů v kraji.

Logo "Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje" bude mít možnost užívat vítěz na oceněném výrobku.

Podmínky pro účast v soutěži a seznam vyhlášených kategorií:

Základní podmínky pro účast v soutěži:

 • přihlašovatel (výrobce) musí sídlit nebo mít provozovnu na území Královéhradeckého kraje,
 • přihlášený výrobek musí splňovat platné právní předpisy včetně platných předpisů Evropského společenství,
 • do soutěže může přihlašovatel přihlásit max. 3 potravinářské výrobky nebo zemědělské produkty.

V rámci celé soutěže se vyhlašuje absolutní vítěz a jednotliví vítězové v kategoriích:

 • Alkoholické a nealkoholické nápoje
 • Lahůdky a cukrářské výrobky
 • Maso a masné výrobky
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Mlýnské a pekárenské výrobky
 • Ovoce, zelenina a výrobky z nich
 • Ostatní výrobky

Vaše přihlášené výrobky budete mít možnost zdarma představit a prodávat na prodejních akcích:

 • Jičín, Valdštejnovo náměstí, potravinářské trhy - 2. 6. 2017
 • Náchod, Masarykovo náměstí, potravinářské trhy – 8. 6. 2017
 • Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí, potravinářské trhy – 16. 6. 2017
 • Trutnov, Krakonošovo náměstí, potravinářské trhy - 22. 6. 2017
 • Hradec Králové, náměstí 28. října, potravinářské trhy – 29. 6. 2017

Na těchto akcích budete mít k dispozici prodejní stánek s pivním setem a na požádání přívod elektřiny. Všechny akce jsou plánovány od 9.00 hod. do 15.00 hodin.

Vítězové budou vyhlášeni na Dožínkách Královéhradeckého kraje dne 16. 9. 2017.

Srdečně Vás zveme k zapojení do této soutěže. Celá soutěž je pro všechny účastníky bezplatnou možností široké propagace vaší společnosti a jejich výrobků. Přihlášku do soutěže naleznete ZDE a vyplněnou odešlete do 11. 5. 2017 na:

e-mail: oakna@seznam.cz

nebo

adresu:  Agrární komora Náchod, Tyršova 59, 547 01 Náchod

Nahlaste se prosím též na jednotlivé akce a uveďte, zda potřebujete elektřinu.

Bližší informace k soutěži obdržíte na mob. 721 570 296 Ing. Rita Pernicová

Realizováno s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

khk